fredag, december 22, 2006

Kalla kriget
0:56

Radio Free Europe var ett CIA-finansierat radionätverk med mål att sprida antikommunistisk propaganda. Sändningarna startade i juli 1949 och skedde på alla östeuropeiska språk och var en motvikt till den regimkontrollerade nyhetsförmedlingen inom östblocket.

Fram till Ungernrevolten uppmuntrade stationen till väpnat motstånd och sabotage mot den sovjetkontrollerade regimen, och bidrog bland annat till stora ungerska förluster och att vilseleda det ungerska folket om att amerikansk hjälp var nära medan de gjorde motstånd mot den sovjetiska armén.

Efter utvärdering kom därefter fokus att bli på nyhetsförmedling och att skapa misstro bakom järnridån.

Texten ovan från Wikipedia

Sökord: reklam, reklamfilm

Inga kommentarer: